Välkommen till
Kristinehamns Artilleriförening

HKH Kronprinsen överlämnar standaret och förrättar invigning av regementet
27 maj 1945