Kristinehamns  Artilleriförening (KAF)

Till startsidan

Om Kristinehamns Artilleriförening
KAF Orgnummer: 06802521–7814
Bankgiro Swedbank: 5475-7190,  Swish: 123 688 65 19  

Vid regementet A 9 i  Kristinehamn bildades 1944 kamratföreningen Bergslagsartillerister.  Syftet var att vidmakthålla den goda kamratskapen och att hålla kontakt mellan regementet, staden och de som tjänstgjort vid regementet både värnpliktiga och anställda.

I takt med förändringarna under senare år då inte bara det ursprungliga Bergslagens artilleriregemente fanns i garnisonen ändrade föreningen namn till Artilleriregementet A 9 kamratförening. 2005 vid A9 flytt till Boden delades kamratföreningen med en del till nya orten i norr och Kristinehamns Artilleriförening bildades.

                           Kristinehamns Artilleriförening är en öppen, ideell förening med syfte att:
                                   -  främja ett gott kamratskap och vara en förening för artillerister
                                      som verkat i Kristinehamn
                                   -  vara en sammanslutning för försvarsintresserade
                                   -  vårda artilleritraditionerna i Kristinehamn

Kristinehamns Artilleriförening ingår i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).

Regementet i Kristinehamn har även haft en traditionsgrupp som arbetat med att bevara och visa upp äldre materiel, i första hand fordon som använts vid regementet. Dess fordon och pjäser har överförts till föreningar i Kristianstad och Boden. Gruppen heter Bergslagsartilleriet och har några kvarvarande entusiaster som tagit hand om vissa minnessaker.